Benodigde kennis

De benodigde kennis wordt in samenwerking bepaald tijdens werkbijeenkomsten en Ronde Tafels. Dit leidt tot kennisvragen die worden beheerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB).

De bovenstaande vragen zijn al deels beantwoord. De antwoorden staan in de documenten uit de collectie en zijn hier verzameld. (stand per maart 2017) Voor meer vragen en antwoorden: zie het Kennisjaarverslag.

TECHNICAL-Standaarden

40% Overview of standards for first deployment of ITSnnThis document gives a general overview of standardisation needs for C-ITS Services (Cooperative Intelligent Transportation Systems Services) to be deployed in The Netherlands in the near and mid-long term, with a focus on the Cooperative ITS Corridor. The Cooperative ITS Corridor is a Cooperation between Germany, Austria and The Netherlands for the deployment of Cooperative services.nn60% Harmonized security policies for cooperative Intelligent Transport Systems create international benefitsnnExecutive summary about Cooperative-ITS Security Policy Framework. The focus of the work has been to develop collaboratively a policy framework that identifies key areas for C-ITS security policy harmonization across jurisdictional boundaries. The summary lists the results and proposes next steps that should be taken.nn 


 

Hieronder een lijst met een aantal documenten die enkel betrekking hebben op het subdomein Technical-Standaarden. Er zijn nog meer documenten gerelateerd aan dit subdomein maar deze zijn ook gelinkt aan andere subdomeinen. De volledige collectie beschikbare documenten in onze online bibliotheek (catalogus en dropbox) 
Titel/Title Auteur(s)/Author(s) Product van/Produced by Opdrachtgever product/Product Requested by Publicatiedatum/ Publication date
Overview of standards for first deployment of ITS Paul Spaanderman (TNO), WimBroeders (MAPtm), Ruud van den Dries (MAPtm) TNO, MAPtm Rijkswaterstaat 19-11-14
Harmonized security policies for cooperative Intelligent Transport Systems create international benefits EC workgroup HTG6 EU HTG6 EC workgroup HTG6 16/10/2015