Benodigde kennis

De benodigde kennis wordt in samenwerking bepaald tijdens werkbijeenkomsten en Ronde Tafels. Dit leidt tot kennisvragen die worden beheerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB).

De bovenstaande vragen zijn al deels beantwoord. Voor (cyber)security zijn dat de onderstaande vragen (stand per maart 2017) Voor meer vragen en antwoorden: zie het Kennisjaarverslag.

TECHNICAL-(Cyber)Security

90% Adviesrapport Cybersecurity Autonoom rijdende voertuigen , Fox IT (2014)

Dit rapport geeft inzicht in kwetsbaarheden van moderne voertuigen, risico’s bij introductie van autonoom rijdende voertuigen en mogelijke maatregelen om deze risico’s tegen te gaan.
Ondanks de dreiging die klein is, is het toch ontzettend belangrijk om goede maatregelen te nemen.Voor de korte termijn is een zestal generieke maatregelen voorgesteld waarmee het op korte termijn mogelijk is een beeld te krijgen van de beveiliging van systemen voor autonoom rijdende auto’s, daarmee van de veiligheid van het rijden erin en de beveiliging te verbeteren. Deze 6 maatregelen richten zich op het onderzoeken van autonoom rijdende voertuigen op kwetsbaarheden, deze op te lossen en op het klaar zijn voor een aanval
middels een gevonden kwetsbaarheid. Gezien de verwachting dat cybercrime voor autonoom rijdende voertuigen sterk zal groeien en dat niet alle problemen van tevoren te voorspellen zijn, wordt voor de lange termijn geadviseerd te streven naar een framework waarin maatregelen zich kunnen ontwikkelen.

60% Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces

Geeft inzicht in manieren van digitale inbraak van autos.
‘’We discover that remote exploitation is feasible via a broad range of attack vectors (including mechanics tools, CD players, Bluetooth and cellular radio), and further, that wireless communications channels allow long distance vehicle control, location tracking, in-cabin audio exfiltration and theft.’’

50% Security Challenges for Cooperative andInterconnected Mobility Systems

Identificeert en kwantificeert risico’s van Interconnected Mobility Systems.

‘’The biggest security risk factors foreseen are application data integrity validation, the usage of insecure position information and systems that are currently not secure by design. These risk factors will have to be addressed in the coming years, to pave the road for successful introduction of cooperative and interconnected mobility systems’’


Hieronder een lijst met een aantal documenten die enkel betrekking hebben op het subdomein Technical-(Cyber)Security. Er zijn nog meer documenten gerelateerd aan dit subdomein maar deze zijn ook gelinkt aan andere subdomeinen. De volledige collectie beschikbare documenten in onze online bibliotheek (catalogus en dropbox) 

Titel/Title Auteur(s)/Author(s) Product van/Produced by Opdrachtgever product/Product Requested by Publicatiedatum/ Publication date
Adviesrapport Cybersecurity Autonoom rijdende voertuigen FOX-IT FOX-IT IenM-projectgroep zelfrijdende voertuigen 23/12/2014
Whitepaper Cybersecurity and Privacy Connecting Mobility Connecting Mobility IenM-Rijkswaterstaat 27/11/2014
Security Challenges for Cooperative andInterconnected Mobility Systems Tjerk Bijlsma, Sander de Kievit, Jacco van de Sluis,Ellen van Nunen, Igor Passchier, and Eric Luiijf TNO TNO 01-01-00
(Cyber)Security Best Practices Charlie McCarthy, Kevin Harnett, Art Carter Volpe National Transportation Systems CenterSecurity and Emergency Management Division55 Broad Street11. Contract or Grant No.Cambridge, MA National Highway Traffic Safety AdministrationOffice of Program Development and DeliveryFinal Report1200 New Jersey Avenue SE.14. Sponsoring Agency CodeWashington, DC 20590 15/10/2014
Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces Stephen Checkoway, Damon McCoy, Brian Kantor, Danny Anderson, Hovav Shacham, and Stefan Savage; Karl Koscher, Alexei Czeskis, Franziska Roesner, and Tadayoshi Kohno Univeristy of California, San Diego; University of Washington Univeristy of California, San Diego; University of Washington 08-08-2011