Benodigde kennis

De benodigde kennis wordt in samenwerking bepaald tijdens werkbijeenkomsten en Ronde Tafels. Dit leidt tot kennisvragen die worden beheerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB).

De bovenstaande vragen zijn al deels beantwoord. De antwoorden staan in de documenten uit de collectie en zijn hier verzameld. (stand per maart 2017) Voor meer vragen en antwoorden: zie het Kennisjaarverslag.

LEGAL-Aansprakelijkheid

50%

In (Fundamental and Special Legal Questions for Autonomous Vehicles) wordt gesteld dat hier elastisch mee om moet worden gegaan. Dat wil zeggen dat handhaving alleen plaats moet vinden als dat bijdraagt aan de veiligheid.

0%

Verschillende papers benoemen de relevantie van v2i-technologie in de context, maar nergens wordt gesuggereerd dat de wegbeheerder aansprakelijk kan zijn.

25%

(Autonomous Vehicle Liability—Application of Common Carrier Liability) geeft enkele voorbeelden, zoals de automatische piloot op vliegtuigen en schepen, en de eerste liften.

50%

(Products Liability and Driverless Cars), (Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability), (Product Liability Issues in the U.S. and Associated Risk Management)

De meeste literatuur gaat er impliciet vanuit dat productaansprakelijkheid de norm wordt. Daarentegen schetst (Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability) een situatie waarin de eigenaar verantwoordelijk is en een verzekering afsluit.

10%

Dit wordt nergens in de literatuur voorgesteld. Het lijkt daarmee een onwaarschijnlijke optie.

25%

(Als de auto autonoom wordt.), (How Autonomous Vehicle Policy in California and Nevada Addresses Technological and Non-Technological Liabilities)

Er worden verschillende cyberrisico’s benoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkig product of een cyberaanval. Wie er aansprakelijk is, wordt niet besproken.

90%

(Aansprakelijkheidsaspecten van zelfrijdende auto’s Een verkennende analyse), (German Federal Highway Research InstituteVehicle Automation: Definitions, legal aspects, research needs), (Als de auto autonoom wordt.), (Autonomous Vehicle Liability—Application of Common Carrier Liability), (The Cost of Self-Driving Cars: Reconciling Freedom and Privacy with Tort Liabilityt in Autonomous Vehicle Regulation), and more.

De consensus is dat een onrechtmatige daad door een automatisch voertuig een geval is van een gebrekkig product. De maker is aansprakelijk.

25%

Uit (Fundamental and Special Legal Questions for Autonomous Vehicles):

“Insofar as a need for regulation of autonomous vehicles does not emerge naturally from the novel machine-based automation risk, it would seem that at least in terms of the use of suitable functions in mixed traffic relating to error compensation and communication capabilities (see Sect. 25.5.5) of autonomous vehicles, a need for legal regulation seems evident.”

50%

In (Aansprakelijkheidsaspecten van zelfrijdende auto’s Een verkennende analyse) staat een citaat van Coelingh & Solyom:

“To join from the rear, a driver would send a request to the lead vehicle, get confirmation, approach the platoon from behind, and then put the car into semiautomatic mode, in which braking and accelerating is automatic and the steering is still manual. This ensures that the driver will pay full attention to traffic in case anything unusual happens. Only when the car is locked into the determined following distance does lateral control pass to the automatic system. An indication of the change appears on the car’s display, accompanied by a voice message, letting the driver know that he can release the steering wheel, lean back, and just enjoy the ride…..”

Dit impliceert dat de volgauto’s het voorste voertuig volgen, en dat voertuig het peloton dus bestuurt.


 

Hieronder een lijst met een aantal documenten die enkel betrekking hebben op het subdomein Legal/Aansprakelijkheid. Er zijn nog meer documenten gerelateerd aan dit subdomein maar deze zijn ook gelinkt aan andere subdomeinen. De volledige collectie beschikbare documenten in onze online bibliotheek (catalogus en dropbox) 

Titel/Title Auteur(s)/Author(s) Organisatie(s)-opstellers/Product of Organisatie(s)-opdrachtgever(s)/ Product requested by Publicatiedatum
How Autonomous Vehicle Policy in California and Nevada Addresses Technological and Non-Technological Liabilities Cyrus Pinto Stanford University Stanford University ??/??/2012
Fundamental and Special Legal Questions for Autonomous Vehicles Tom Michael Gasser Federal Highway Research Institute, Bergisch Gladbach Springer Berlin Heidelberg 22-5-2016
Aansprakelijkheidsaspecten van zelfrijdende auto’s Een verkennende analyse Dr. mr. K.A.P.C. van Wees Amsterdam Centre for Comprehensive Law Vrije Universiteit Amsterdam IenM-projectgroep zelfrijdende voertuigen 12-3-2015
Als de auto autonoom wordt. Evert-Jeen van der Meer. Leslie Clement, Jolande Waterchout AON . 4-1-2015
Autonomous Vehicle Liability—Application of Common Carrier Liability Dylan LeValley Seattle University School of Law Seattle University School of Law ??/??/2013
Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability Sophia Duffy, Jamie P. Hopkins The American College Southern Methodist University (SMU), Science & Technology Law Review 15-1-2014
Proxy Prudence: Rethinking Models of Responsibility for Semi-autonomous Robots Jason Millar Queens University, Ontario Queens University, Ontario 12-3-2014
Product Liability Issues in the U.S. and Associated Risk Management Stephen S. Wu Business and Technology Law and Litigation, Los Altos Springer Berlin Heidelberg 22-5-2016
German Federal Highway Research InstituteVehicle Automation: Definitions, legal aspects, research needs Tom M. Gasser Amsterdam : NLR . 24-9-2014
Products Liability and Driverless Cars John Villasenor The Brookings Institution The Brookings Institution ??/04/2014
The Cost of Self-Driving Cars: Reconciling Freedom and Privacy with Tort Liabilityt in Autonomous Vehicle Regulation Jack Boeglin Yale Law School Yale Law School ??/??/2015