Om Automatisch Rijden op de openbare weg mogelijk te maken is kennis van verschillende onderwerpen nodig en beschikbaar. We onderscheiden vijf ‘kennisdomeinen’ (zie hieronder). Per kennisdomein zijn ook ronde tafels opgericht waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Er is hierbij gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. De tafels zijn ondergebracht bij DITCM en DAVI.

 • Legal
  • Juridische aspecten
  • Aansprakelijkheid  / verzekering
  • Privacy
  • Toelatingseisen
 • Technical
  • Architectuur
  • Standaarden
  • (Cyber)security
  • Data
 • Impact
  • Infrastructuur
  • Digitale infrastructuur
  • Verkeersafwikkeling
  • Veiligheid
 • Human behaviour
  • Human Machine interaction
  • Gebruikersgedrag
  • Acceptatie
  • Rijvaardigheidseisen
 • Deployment
  • Toekomstverkenningen en transitiepaden
  • Business models
  • Samenwerking
  • Initiatives abroad
Klik hier voor het verslag met de kennisvragen van de werkbijeenkomst kennisagenda 14 april 2015.
Klik hier voor het kennisjaarverslag met wat geleerd is in 2015.