Marina Geen reacties

Sectorschets Connected Autonomous Vehicles in het Verenigd Koninkrijk

“Connected and autonomous vehicles (CAV) spelen een belangrijke rol in de Britse technologie-innovatie. In de Autumn Statement van 2016 kondigde de Britse regering aan dat het Verenigd Koninkrijk (VK) een ‘testinfrastructuur van wereldklasse’ voor CAV moest krijgen. Het plan vormt een onderdeel van de bredere Industrial Strategy in het land. In de jaren daarvoor spendeerde de regering ook al enkele tientallen miljoenen aan het onderzoek naar CAV, waarin het VK moest gaan acteren als ‘wereldleider’ op dit gebied.”

De Nederlandse Ambassade in Londen heeft een korte sectorschets CAV opgesteld met marktontwikkelingen, belangrijke projecten en wet- en regelgeving in het VK op het gebied van CAV.

Tom Alkim Geen reacties

Overview roadmaps en pilots

Er gebeurt veel op het gebied van connected & automated driving. In een recente mondiale scan kwamen we meer dan 30 roadmaps tegen en nog meer pilots. Elke poging om een compleet beeld te geven, lijkt de volgende dag verjaard te zijn, maar toch denken we dat zo’n overzicht waardevol is. In de geest van de Declaration of Amsterdam waar het delen van kennis en ervaring wordt aangemoedigd delen we deze overzichten hier op de kennisagenda. Samen met de presentaties die zijn gegeven tijdens de CARTRE workshop “large-scale automation pilots on public roads in Europe” (December 16th 2016, Brussels) geeft dit een vrij goed beeld van wat er zich zoal afspeelt op het gebied van connected & automated driving.

Overview roadmaps | Overview pilots | CARTRE workshop | CARTRE project | Declaration of Amsterdam

Tom Alkim Geen reacties

State of the art infrastructuur voor connected & automated driving

Welke kennis en ervaring is er momenteel beschikbaar over de relatie tussen connected & automated driving en infrastructuur? Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft de TU Delft opdracht gegeven om daar een overzicht van te maken. Het rapport “State of the art on Infrastructure for Automated Driving” bevat een internationaal literatuur overzicht en maakt onderscheid naar de fysieke en digitale infrastructuur. Daarnaast is er ook een overzicht van recente en lopende projecten, initiatieven en test sites voor connected & automated driving. Een eerste poging om de implicaties voor de infrastructuur per automation level inzichtelijk te maken is ook ondernomen naast een samenvatting van de kennis lacunes en potentiële onderzoeksrichtingen.

 Download rapport | Gerelateerd: Is Nederlands wegennet klaar voor zelfrijdende auto?

Tom Alkim Geen reacties

Kennisjaarverslag 2016

Op 22 december 2016 werd op een goed bezochte kennisagenda-bijeenkomst bij Connekt het Kennisjaarverslag 2016 gepresenteerd. Joop Veenis (VPS) en Tom Alkim (RWS) hebben de opbrengst van een jaar lang kennisvergaren in een handig overzicht bijeengebracht. Gerangschikt naar de vijf domeinen (Legal, Technical, Human Behaviour, Impact en Deployment) en voorzien van links naar de diverse bronnen en documenten. Deelverslagen per domein zijn ook beschikbaar.

Download Kennisjaarverslag 2016 | Legal | Technical | Human Behaviour | Impact | Deployment

Tom Alkim Geen reacties

Is Nederlands wegennet klaar voor zelfrijdende auto?

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Rijkswaterstaat en het kennisplatform CROW opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV en TNO om een verkenning uit te voeren naar implicaties van automatisch rijden op het ontwerp van wegen. De Minister heeft het rapport met de resultaten aangeboden aan de Tweede Kamer en het NOS Journaal besteedde op 12 januari 2017 uitgebreid aandacht aan het rapport. 

Download rapport | Publicatie op site CROW | Fragment Journaal | Artikel site NOS | Brief Tweede Kamer

Marina Geen reacties

Kennis Automatisch Rijden

Welkom bij KAR (Kennis Automatisch Rijden), een initiatief van de werkgroep de ZelfRijdende Auto (ZRA) om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden. Het overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vind u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. 
Op 14 april 2015 is de kennisagenda van de werkgroep ZRA gepresenteerd en is in een aantal workshops de kennisbehoefte per domein in kaart gebracht. Op deze site vindt u ook een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels onderstaande blog en twitterfeed (#KARSITENL) door ons bijgehouden. 
Als u een bijdrage wilt leveren (rapporten, presentaties, congressen, etc.) dan kunt u dat doen via een mailtje naar: tom.alkim@rws.nl