Een ontwikkeling als de opkomst van het automatisch rijden heeft effect op het gehele mobiliteit systeem. Een voertuig dat in alle omstandigheden overal zelf goed kan rijden zal complexer zijn dan een voertuig dat op zijn weg een houvast heeft aan de route of de infrastructuur. Automatisch rijden in mixed traffic is veel complexer dan rijden op dedicated infrastructuur. De onderstaande onderwerpen maken deel uit van dit domein. De bijbehorende ronde tafel is Effects.

Drie documenten uit de collectie om het domein te leren kennen

Voor u uit de collectie geselecteerd als u zich wilt inlezen in dit onderwerp:
Voor u uit de collectie geselecteerd als u er al wat van weet en zich wilt verdiepen:
Voor uit de collectie geselecteerd als u het meest recente stuk zoekt:

We onderscheiden vier subdomein. Op elk subdomein vindt u hieronder de kennisvragen waar een antwoord op is en een selectie van de kennisdocumenten uit de collectie.

Kennisjaarverslag 2016 impact: