Benodigde kennis

De benodigde kennis wordt in samenwerking bepaald tijdens werkbijeenkomsten en Ronde Tafels. Dit leidt tot kennisvragen die worden beheerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB).

De onderstaande vragen zijn al deels beantwoord. De antwoorden staan in de documenten uit de collectie en zijn hier verzameld. (stand per maart 2017) Voor meer vragen en antwoorden: zie het Kennisjaarverslag.

IMPACT-Digitale Infrastructuur

50%

ROAD SAFETY WITH SELF-DRIVING VEHICLES: GENERAL LIMITATIONS AND ROAD SHARING WITH CONVENTIONAL VEHICLES

Chapter 3.2.1

Gomes(2014) argued that, “all 4 million miles of U.S. public roads will need to be mapped, plus driveways, off-road trails, and everywhere else you’d ever want to take the car” and this information would need to include “locations of street lights, stop signs, crosswalks, lane markings, and every other crucial aspect of a roadway.”

50% 

Zoeken naar strepen op het asfalt

Page 4 of document : Jene van der Heide, Senior adviseur Strategie en Beleid bij het Kadaster: ‘Voor kaartenmakers is het te duur om ook de afgelegen wegen in het buitengebied in kaart te brengen. En de overheid verzamelt uitsluitend informatie die nodig is voor het onderhoud van zulke wegen. Rijd je zo’n gebied binnen, dan vraagt een zelfrijdende auto waarschijnlijk aan zijn bestuurder om het even van hem over te nemen. Het kan zomaar 10 jaar duren voordat dit verschil tussen buitengebied en snelweg is weggewerkt.’

70%

Zoeken naar strepen op het asfalt

Page 5 report: Welke rol is weggelegd voor de overheid?

‘Past de definitie die de overheid hanteert voor een wegvak op de definitie die de automobielindustrie heeft van een wegvak? Dat loopt waarschijnlijk scheef. Want geautomatiseerde auto’s onderscheiden wegvakken in verband met verschillen in rijgedrag, en de overheid onderscheidt wegvakken in verband met de planning van beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Het Kadaster kan kaartenmakers helpen bij het opbouwen van een statisch wereldbeeld. Maar kaartenmakers hebben behoefte aan meer detail. Die extra nauwkeurigheid is niet alleen handig voor geautomatiseerd rijden, maar ook voor het beheer van de openbare ruimte. De afweging waar de overheid voor staat, is of ze zelf gaat investeren in de extra nauwkeurigheid, of dat ze het overlaat aan de markt.’ ‘Zeker als het gaat om statische informatie die ‘in advance’ beschikbaar is voor zelfrijdende auto’s, kan de overheid als leverancier een grote rol spelen. Andersom kan het voor wegbeheerders handig zijn om van autofabrikanten informatie af te nemen die met sensoren en camera’s ‘on the fly’ is verzameld, bijvoorbeeld over kuilen in de weg.

‘Ik zie een verschuiving in de rol van de overheid, van producent van kaartinformatie naar platform voor kaartdiensten, ook de betaalde diensten van kaartenmakers. De vraag is welke investeringen we moeten doen om die rol goed in te vullen? En we moeten nu alvast nadenken over de consequenties van de nieuwe verhoudingen. Gaat de overheid betalen voor de kaarten die ze voor haar eigen doelen nodig heeft?’ Stephen

T’Siobbel, Sr. Project Manager Advanced Driving bij TomTom Maps: ‘Ik denk niet dat TomTom ooit  kadasterkaarten gaat maken. Ik ga er van uit dat de overheid voldoende eigen use cases heeft om zelf topografische en kadastrale kaarten te beheren en te onderhouden. Net zomin als overheden kaarten zullen samenstellen die direct geschikt zijn voor private kaartenmakers, zullen kaartenmakers producten leverden die direct geschikt zijn voor overheden. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Wel zullen onze kaarten voor Automated Driving over specifieke attributen beschikken die ook voor overheden relevant kunnen zijn, bijvoorbeeld informatie over het type van vangrails, of de exacte breedte van een rijstrook.’

70%

State of Art on Infrastructure for Automated Vehicles

Chapter 6

This  section  summarizes,  based  on  insights  from  the current scientific literature, projects, test sites, and  initiatives,  the  implications  of  vehicle  automation  on  the  infrastructure  for  each  SAE  level  of automation (in each case assuming 100% penetration level). According to Shladover (31) level 5 will not be here until 2075, while level 3 is problematic because of the difficulty to attain drivers’ attention after  being  out  of  the  loop  and  because  some  automakers  simply  will  not  attempt  level  3.  However, level 4 automation will probably be realized within the coming decade. In Table 6 a first attempt was made to summarize the requirements from the physical infrastructure to facilitate vehicle automation, followed by Table 7 which summarizes the requirements from the digital infrastructure. These results should  be  considered  with  caution,  as  many  of  the findings  from  the  scientific  literature  were  not explicitly based on empirical data and results, but on experts’ opinions.

 


Hieronder een lijst met een aantal documenten die enkel betrekking hebben op het subdomein. Er zijn nog meer documenten gerelateerd aan dit subdomein maar deze zijn ook gelinkt aan andere subdomeinen. De volledige collectie beschikbare documenten in onze online bibliotheek (catalogus en dropbox) 

Titel/Title Auteur(s)/Author(s) Product van/Produced by Opdrachtgever product/Product Requested by Publicatiedatum/ Publication date
ROAD SAFETY WITH SELF-DRIVING VEHICLES: GENERAL LIMITATIONS AND ROAD SHARING WITH CONVENTIONAL VEHICLES MICHAEL SIVAK BRANDON SCHOETTLE The University of Michigan Transportation Research Institute Ann Arbor, Michigan 48109-2150 U.S.A. The University of Michigan Transportation Research Institute Ann Arbor, Michigan 48109-2150 U.S.A. 31-1-2015
Self-Driving Regulation, Pro-Market Policies Key to Automated Vehicle Innovation Marc Scribner the Competitive Enterprise Institute. the Competitive Enterprise Institute. 23/04/2014
SIP-adus Workshop-automated Vehicles 2015-Tokyo-Japan-Dynamic-map-topic diverse diverse sprekers uit JP-EU-USA SIP-ADUS 27/10/2015
Zoeken naar strepen op het asfalt penvoerder Henk Leenaers, bijdragen van Kadaster, TomTOM, RWS, HERE Lijn43 IenM-projectgroep zelfrijdende voertuigen 5-9-2016
State of Art on Infrastructure for Automated Vehicles Dr. Ir. Haneen Farah Transport & Planning, Delft University of Technology IenM-projectgroep zelfrijdende voertuigen 20/12//2016