Tom Alkim Geen reacties

Overview roadmaps en pilots

Er gebeurt veel op het gebied van connected & automated driving. In een recente mondiale scan kwamen we meer dan 30 roadmaps tegen en nog meer pilots. Elke poging om een compleet beeld te geven, lijkt de volgende dag verjaard te zijn, maar toch denken we dat zo’n overzicht waardevol is. In de geest van de Declaration of Amsterdam waar het delen van kennis en ervaring wordt aangemoedigd delen we deze overzichten hier op de kennisagenda. Samen met de presentaties die zijn gegeven tijdens de CARTRE workshop “large-scale automation pilots on public roads in Europe” (December 16th 2016, Brussels) geeft dit een vrij goed beeld van wat er zich zoal afspeelt op het gebied van connected & automated driving.

Overview roadmaps | Overview pilots | CARTRE workshop | CARTRE project | Declaration of Amsterdam

Tom Alkim Geen reacties

Kennisjaarverslag 2016

Op 22 december 2016 werd op een goed bezochte kennisagenda-bijeenkomst bij Connekt het Kennisjaarverslag 2016 gepresenteerd. Joop Veenis (VPS) en Tom Alkim (RWS) hebben de opbrengst van een jaar lang kennisvergaren in een handig overzicht bijeengebracht. Gerangschikt naar de vijf domeinen (Legal, Technical, Human Behaviour, Impact en Deployment) en voorzien van links naar de diverse bronnen en documenten. Deelverslagen per domein zijn ook beschikbaar.

Download Kennisjaarverslag 2016 | Legal | Technical | Human Behaviour | Impact | Deployment