Welkom bij de oude site van de Kennisagenda Automatisch Rijden, tot en met 2018 een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden.  Dit overzicht is nog online hier beschikbaar. Deze site wordt begin 2020 omgezet naar het NWO programma SUMMALAB 

Het huidige overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd! Dagelijks worden ca 30 stukken gedownload.

De collectie kennisdocumenten wordt in Dropbox beheerd. Met Dropbox kunt u direct in de mappen met stukken en full tekst zoeken. Neem contact op met joop@veenis.net om toegang te verkrijgen tot de Dropbox.
Sinds 2015 houden we een lijst kennisvragen bij (de benodigde kennis). De collectie documenten geeft op steeds meer kennisvragen een antwoord. Er komen nieuwe vragen bij omdat we steeds verder zijn in de implementatie van “Connected Automated Driving”. De set kennisvragen omvat de onderwerpen automatisch rijden en Smart Mobility (ITS). Op het thema ITS zijn hier aanvullende overzichten met projecten beschikbaar. Ook ontwikkelen experts op thema’s kennis en standaarden; een overzicht staat hier .
De populaire kennisvragen zijn: 

TECHNICAL-Architectuur

100% Ja dat kan; nnLearning to Drive: Perception for Autonomous Cars Chapter 3 smooth road detectionnn‘’Accurate perception is a principal challenge of autonomous off-road driving. Perceptive technologies generally focus on obstacle avoidance. However, at high speed, terrain roughness is also important to control shock the vehicle experiences. The accuracy required to detect rough terrain is significantly greater than that necessary for obstacle avoidance. self-supervised learning approach for estimating the roughness of outdoor terrain. Our main application is the detection of small discontinuities that are likely to create significant shock for a high-speed robotic vehicle. By slowing, the vehicle can reduce the shock it experiences. Estimating roughness demands the detection of very small surface discontinuities – often a few centimeters. Thus the problem is significantly more challenging than finding obstacles.’’ Experimental results from this paper show that speed control – reduction  used offers significant improvement in shock  detection.nn80% Self-supervised Road Detection in Desert TerrainnnThe paper presents a method for identifying drivable surfaces in difficult unpaved and offroad terrain conditions as encountered in the DARPA Grand Challenge robot race. Instead of relying on a static, pre-computed road appearance model, this method adjusts its model to changing environments. It achieves robustness by combining sensor information from a laser range finder, a pose estimation system and a color camera. Using the first two modalities, the  system first identifies a nearby patch of drivable surface. Computer Vision then takes this patch and uses it to construct appearance models to find drivable surface outward into the far range. This information is put into a drivability map for the vehicle path planner.

50% Do Autonomous Vehicles Learn?nnSelf learning capabilities of autonomous vehicles. The paper discusses discuss why, whether, and with which challenges and approaches machine learning is possible in its current form in autonomous driving. The paper portrays the view of vehicle technology in particular on this question, and is based on experience from the literature for the area of machine learning.

60%nnModel Based Vehicle Detection and Tracking for Autonomous Urban DrivingnnThis paper describes the moving vehicle detection and tracking module that we developed for our autonomous driving robot Junior. The module provides reliable detection and tracking of moving vehicles from a high-speed moving platform using laser range finders. The paper presents the notion of motion evidence, which allows us to overcome the low signal-to-noise ratio that arises during rapid detection of moving vehicles in noisy urban environments.nn20% Toyota and a Boy Wonder Team Up on Self-Driving CarsnnArticle describing the team up of Toyota and Luminar. Toyota is buying lidar systems from Luminar for their autonomous driving cars. The article says a few things about what lidar systems can see when used in autonoumous driving.nn20% Laser kijkt om de hoeknnArticle describing the tests researchers from Stanford University are doing with lasers. The tests focus on detecting objects behind obstacles, they use a laser to look around the corner. The setup works in real word test with traffic signs and other reflective objects, it isn’t so effective with object that don’t reflect a lot of light. They are improving the system to be able to handle these objects as well as sunny days when there is a lot of interference.

Het kennisjaarverslag doet verslag van de kennisontwikkeling. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. In december agenderen we de onderwerpen en kennisvragen voor onderzoek en proeven in het komende jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de prioriteiten in de lijst met kennisvragen (AR+C-ITS), door oa IenW, RWS, Kennisinstellingen en Provincies, Steden, regio’s en proefprojecten.
Op deze site vindt u verder via het menu een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. Elke week wordt veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden.