Welkom bij de oude site van de Kennisagenda Automatisch Rijden, tot en met 2018 een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden.  Dit overzicht is nog online hier beschikbaar. Deze site wordt begin 2020 omgezet naar het NWO programma SUMMALAB 

Het huidige overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd! Dagelijks worden ca 30 stukken gedownload.

De collectie kennisdocumenten wordt in Dropbox beheerd. Met Dropbox kunt u direct in de mappen met stukken en full tekst zoeken. Neem contact op met joop@veenis.net om toegang te verkrijgen tot de Dropbox.
Sinds 2015 houden we een lijst kennisvragen bij (de benodigde kennis). De collectie documenten geeft op steeds meer kennisvragen een antwoord. Er komen nieuwe vragen bij omdat we steeds verder zijn in de implementatie van “Connected Automated Driving”. De set kennisvragen omvat de onderwerpen automatisch rijden en Smart Mobility (ITS). Op het thema ITS zijn hier aanvullende overzichten met projecten beschikbaar. Ook ontwikkelen experts op thema’s kennis en standaarden; een overzicht staat hier .
De populaire kennisvragen zijn: 

IMPACT-Digitale Infrastructuur

50% 

Zoeken naar strepen op het asfalt

Page 4 of document : Jene van der Heide, Senior adviseur Strategie en Beleid bij het Kadaster: ‘Voor kaartenmakers is het te duur om ook de afgelegen wegen in het buitengebied in kaart te brengen. En de overheid verzamelt uitsluitend informatie die nodig is voor het onderhoud van zulke wegen. Rijd je zo’n gebied binnen, dan vraagt een zelfrijdende auto waarschijnlijk aan zijn bestuurder om het even van hem over te nemen. Het kan zomaar 10 jaar duren voordat dit verschil tussen buitengebied en snelweg is weggewerkt.’

70%

State of Art on Infrastructure for Automated Vehicles

Chapter 6

This  section  summarizes,  based  on  insights  from  the current scientific literature, projects, test sites, and  initiatives,  the  implications  of  vehicle  automation  on  the  infrastructure  for  each  SAE  level  of automation (in each case assuming 100% penetration level). According to Shladover (31) level 5 will not be here until 2075, while level 3 is problematic because of the difficulty to attain drivers’ attention after  being  out  of  the  loop  and  because  some  automakers  simply  will  not  attempt  level  3.  However, level 4 automation will probably be realized within the coming decade. In Table 6 a first attempt was made to summarize the requirements from the physical infrastructure to facilitate vehicle automation, followed by Table 7 which summarizes the requirements from the digital infrastructure. These results should  be  considered  with  caution,  as  many  of  the findings  from  the  scientific  literature  were  not explicitly based on empirical data and results, but on experts’ opinions.

 

50%

ROAD SAFETY WITH SELF-DRIVING VEHICLES: GENERAL LIMITATIONS AND ROAD SHARING WITH CONVENTIONAL VEHICLES

Chapter 3.2.1

Gomes(2014) argued that, “all 4 million miles of U.S. public roads will need to be mapped, plus driveways, off-road trails, and everywhere else you’d ever want to take the car” and this information would need to include “locations of street lights, stop signs, crosswalks, lane markings, and every other crucial aspect of a roadway.”

70%

Zoeken naar strepen op het asfalt

Page 5 report: Welke rol is weggelegd voor de overheid?

‘Past de definitie die de overheid hanteert voor een wegvak op de definitie die de automobielindustrie heeft van een wegvak? Dat loopt waarschijnlijk scheef. Want geautomatiseerde auto’s onderscheiden wegvakken in verband met verschillen in rijgedrag, en de overheid onderscheidt wegvakken in verband met de planning van beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Het Kadaster kan kaartenmakers helpen bij het opbouwen van een statisch wereldbeeld. Maar kaartenmakers hebben behoefte aan meer detail. Die extra nauwkeurigheid is niet alleen handig voor geautomatiseerd rijden, maar ook voor het beheer van de openbare ruimte. De afweging waar de overheid voor staat, is of ze zelf gaat investeren in de extra nauwkeurigheid, of dat ze het overlaat aan de markt.’ ‘Zeker als het gaat om statische informatie die ‘in advance’ beschikbaar is voor zelfrijdende auto’s, kan de overheid als leverancier een grote rol spelen. Andersom kan het voor wegbeheerders handig zijn om van autofabrikanten informatie af te nemen die met sensoren en camera’s ‘on the fly’ is verzameld, bijvoorbeeld over kuilen in de weg.

‘Ik zie een verschuiving in de rol van de overheid, van producent van kaartinformatie naar platform voor kaartdiensten, ook de betaalde diensten van kaartenmakers. De vraag is welke investeringen we moeten doen om die rol goed in te vullen? En we moeten nu alvast nadenken over de consequenties van de nieuwe verhoudingen. Gaat de overheid betalen voor de kaarten die ze voor haar eigen doelen nodig heeft?’ Stephen

T’Siobbel, Sr. Project Manager Advanced Driving bij TomTom Maps: ‘Ik denk niet dat TomTom ooit  kadasterkaarten gaat maken. Ik ga er van uit dat de overheid voldoende eigen use cases heeft om zelf topografische en kadastrale kaarten te beheren en te onderhouden. Net zomin als overheden kaarten zullen samenstellen die direct geschikt zijn voor private kaartenmakers, zullen kaartenmakers producten leverden die direct geschikt zijn voor overheden. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Wel zullen onze kaarten voor Automated Driving over specifieke attributen beschikken die ook voor overheden relevant kunnen zijn, bijvoorbeeld informatie over het type van vangrails, of de exacte breedte van een rijstrook.’

Het kennisjaarverslag doet verslag van de kennisontwikkeling. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. In december agenderen we de onderwerpen en kennisvragen voor onderzoek en proeven in het komende jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de prioriteiten in de lijst met kennisvragen (AR+C-ITS), door oa IenW, RWS, Kennisinstellingen en Provincies, Steden, regio’s en proefprojecten.
Op deze site vindt u verder via het menu een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. Elke week wordt veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden.