Welkom bij de oude site van de Kennisagenda Automatisch Rijden, tot en met 2018 een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden.  Dit overzicht is nog online hier beschikbaar. Deze site wordt begin 2020 omgezet naar het NWO programma SUMMALAB 

Het huidige overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd! Dagelijks worden ca 30 stukken gedownload.

De collectie kennisdocumenten wordt in Dropbox beheerd. Met Dropbox kunt u direct in de mappen met stukken en full tekst zoeken. Neem contact op met joop@veenis.net om toegang te verkrijgen tot de Dropbox.
Sinds 2015 houden we een lijst kennisvragen bij (de benodigde kennis). De collectie documenten geeft op steeds meer kennisvragen een antwoord. Er komen nieuwe vragen bij omdat we steeds verder zijn in de implementatie van “Connected Automated Driving”. De set kennisvragen omvat de onderwerpen automatisch rijden en Smart Mobility (ITS). Op het thema ITS zijn hier aanvullende overzichten met projecten beschikbaar. Ook ontwikkelen experts op thema’s kennis en standaarden; een overzicht staat hier .
De populaire kennisvragen zijn: 

DEPLOYMENT-Samenwerking

Key players:

 

  • Evolutionary: auto industry (OEMs)
  • Revolutionary: non-automotive technology companies (google, apple, etc)
  • Transformative: high-tech start-ups

 

Gevonden in (p. 206):

https://www.dropbox.com/s/91n2z7i19wfgzu6/Beiker%2C%20S.%20%282016%29%20Deployment%20Scenarios%20for%20Vehicles%20with%20Higher-Order%20Automation.pdf?dl=0
Note Joop: In het onderzoek van Surf STAD is voor Nederland door Bart Stoffels een mooi overzicht van stakeholders opgenomen.

https://www.dropbox.com/s/vvb3xj5m1d4ntkp/zelfrijdende%20stad_20%20maart_BS.pptx?dl=0

Vehicle-to-X connectivity (V2X): Connectivity is an important element of the automated vehicles especially secure V2X communication requiring low latency. V2X technologies encompass the use of wireless technologies to achieve real-time two-way communication among vehicles (V2V) and between vehicles and infrastructure (V2I). The convergence of sensor-based solutions (current advanced driver assistance – ADAS) and V2X connectivity will promote automated driving. “

 

“Digital infrastructure: Digital infrastructure (for road automation) includes static and dynamic digital representations of the physical world with which the automated vehicle will interact to operate. Issues to address include: sourcing, processing, quality control and information transmission. “

Gevonden in: https://www.dropbox.com/s/4hor6dyblxeeinb/15CPB_AutonomousDriving.pdf?dl=0

Innovatie bevorderende wetgeving ontwikkelen

  • Om (testen met) zelfrijdende auto’s op de openbare weg juridisch mogelijk te maken, wordt de bestaande AMvB (Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten) voor ontheffingverlening door de RDW aangepast. Ik verwacht dit voorstel begin 2015 aan uw Kamer te sturen. Tot die tijd is testen op kleinschalig niveau mogelijk. De RDW verleent dan ontheffing en beoordeelt samen met de wegbeheerders de veiligheid. Hierbij kijken we uiteraard naar wat er in de rest van de wereld gebeurt op dit terrein, bijvoorbeeld naar de regelgeving die in Californië is ontwikkeld.
  • Ik streef daarnaast naar (inter)nationale regelgeving die marktintroductie van zelfrijdende voertuigtechnologie mogelijk maakt. Daarvoor nemen we het initiatief in internationale overleggen (EU en VN) en steunen we relevante voorstellen. Ter voorbereiding op het EU-voorzitterschap van Nederland inventariseer ik welke regelgeving/kaders ten behoeve van zelfrijdende auto’s op Europees niveau zouden moeten worden aangepast of waar een gezamenlijk kader wenselijk is. Uiteraard werk ik hierbij samen met andere landen.
  • Grootschalige testen in de praktijk faciliteren en kennisontwikkeling:
  • Ik geef na de zomer uitsluitsel over de voorwaarden en de locatie waaronder eerder genoemde testaanvraag kan worden uitgevoerd. Hierbij betrek ik eventuele andere aanvragen.
  • Deze test gebruiken we om in de praktijk een basisprocedure en voorwaardenset voor het structureel testen van automatische voertuigtechnologie te ontwikkelen. Doel is veilig testen en de kennis structureel borgen voor volgende initiatieven en projecten. Hierbij werk ik samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven, de RDW en wegbeheerders
  • We gaan actief deelnemen aan internationale initiatieven. Zo nemen we deel aan het World Economic Forum waarbij met de auto-industrie en andere relevante partijen barrières en mogelijke oplossingsrichtingen voor de zelfrijdende auto in kaart worden gebracht. Te denken valt aan vraagstukken rondom data (eigendom, beheer, uitwisseling en beveiliging) en aansprakelijkheid. Op nationaal niveau zal ik ook onderzoeken laten uitvoeren naar deze onderwerpen, daarbij neem ik ook privacy en rijvaardigheidseisen mee.

Gevonden in: https://www.dropbox.com/s/ze5qzm20upsqlye/grootschalige-testen-van-zelfrijdende-auto-s-4.pdf?dl=0

 

Het kennisjaarverslag doet verslag van de kennisontwikkeling. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. In december agenderen we de onderwerpen en kennisvragen voor onderzoek en proeven in het komende jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de prioriteiten in de lijst met kennisvragen (AR+C-ITS), door oa IenW, RWS, Kennisinstellingen en Provincies, Steden, regio’s en proefprojecten.
Op deze site vindt u verder via het menu een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. Elke week wordt veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden.