Welkom bij Kennisagenda Automatisch Rijden, een initiatief van de werkgroep de ZelfRijdende Auto (ZRA), van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden. Het overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd!
Op 14 april 2015 is de kennisagenda van de werkgroep ZRA gepresenteerd en is in een aantal workshops de kennisbehoefte per domein in kaart gebracht. Op deze site vindt u ook een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. In 2016 is veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden. 
Het kennisjaarverslag doet daarover verslag. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. Momenteel wordt gewerkt aan een update van de lijst met kennisvragen, door oa IenM, RWS, Kennisinstellingen en Provincies en proefprojecten.